Author: admin

ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ގއ.ވިލިނގިލީގެ އެކި ސެކްޓަރތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރަށް ސާފު

Read More