މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން، ޓޫރިޒަމް

މަސްވެރިކަން

މިއަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ފުންނާބުއުސް އެއްއަތޮޅެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށްތަކަކީ ވިލިނގިލި ، ކޮލަމާފުށި ، ދާންދޫ ، ދެއްވަދޫ ، ގެމަނަފުށްޓެވެ . މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ 3 ވަނަ ޖީލުގެ މަސްދޯނި ފަހަރު ބޭނުންކުރަމުން ދަނިކޮށް މަސްދޯނި ފަހަރުގައި އެކޮމަޑޭޝަން ހިމަނައިގެން ބޮޑު މަސްދޯންޏެއް ބަނދެ މިސިނާއަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނެވީ ގއ. ވިލިނގިލީ ނަރުގިސްވިލާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒައީމެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ މައި ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އަކީ މިއަތޮޅުގެ ސިނާއީ އެންމެ މުހިއްމު ރަށެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިޔަފާރީ ބަދަނރެއްގެ މިއަތޮޅުގައި ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ކޫއްޑޫ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެގިނައިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ރަށްވެސް މެއެވެ.

 

ފަތުރުވެރިކަން

މިއަތޮޅަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް ފައްކާވެފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މިއަތޮޅުގައި 6 ރިސޯޓާއި 1 ސިޓީހޮޓާ ހިންގަމުންދާއިރު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް މިއަތޮޅުން 17 ފަޅުރަށް ދޫކުރެވި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް ފުޅާވެ ތަރައްގީވަމުންނެވެ . ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ވިލިނގިއްޔާއި ގުޅިފައިވާ އެކެފަރުގައި ގާއިމްކުރަން ނިންމަވާފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓާއިއެކު 17 ރަށް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 

ދަނޑުވެރިކަން

މިއަތޮޅަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިންގަމުންދާ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ގޯތި ތެރޭގައި ތަކުރާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ހައްދަމުން ގެންދެއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށްތަކަކީ

  • ގއ. ނިލަންދޫ
  • ގއ. ގެމަނަފުށި