ކަނޑުހުޅުދޫ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ކަނޑުހުޅުދޫ  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

 • ބަދަނރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ހެދުން
 • ބަދަނރު ސަރަހައްދުގައި ޕާކެއް ހެދުން
 • ރަށުގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން
 • ރިންގްރޯޑެއް ހެދުން

ކަނޑުހުޅުދޫ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 • ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( ނިމިފައި )
 • ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ހެދުން (  ނިމިފައި )
 • ފުޓްސެލްދަނޑު ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ބަށިކޯޓެއް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ގޯލް ފުރަގަހުގައި ފެންސްޖެހުން ( ނިމިފައި )
 • ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ނުނިމޭ
 • ވޮލީ ކޯޓެއް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )