ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ގއ.ވިލިނގިލީގެ އެކި ސެކްޓަރތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރަށް ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.